FREE SHIPPING OVER €80 TO BE, DE, DK, FR, DE, NL, PL & IT

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Welkom bij PA & SC Steens LIMITED'S ("Steens") Website. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van:

(a) de Steens Website op www.steenshoney.com ("Website");

(b) een ander Steens Website, pagina of toepassing die wordt gebruikt om uw gegevens te verzamelen of u e-mailmeldingen te verzenden met betrekking tot Steens en zijn producten; en

(c) elke sociale media-website of -pagina, met pagina's of inhoud die is vastgesteld door, of geassocieerd met Steens, inclusief maar niet beperkt tot:

(i) Facebook en (ii) Twitter

("De internetsites").

1.termen:

Door toegang te krijgen tot of het gebruik van een of meer van de internetsites, wordt u geacht te lezen en ermee akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet u meteen ophouden met de toegang tot de internetsites.

 

2. Privacybeleid:

Naast deze algemene voorwaarden is het privacybeleid ook van toepassing op u en uw gebruik van de internetsites. Zorg ervoor dat u de privacybeleid in verband met deze Algemene Voorwaarden leest. Door toegang te krijgen tot de internetsites, wordt u geacht te lezen en ermee akkoord te gaan met het privacybeleid en deze algemene voorwaarden. Als u bovendien goederen van de website koopt ("Goods"), moet u ervoor zorgen dat u de aankoopvoorwaarden leest, omdat deze de aankoop van eventuele goederen die u maakt.

 

3. Wijzigingen:

Steens behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk effectief bij het op de website geplaatst. Uw voortdurende gebruik van de internetsites die na dergelijke amendementen op de website worden geplaatst, vertegenwoordigt een overeenkomst door u te gebonden aan de algemene voorwaarden zoals gewijzigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het vervangen van deze voorwaarden en voorwaarden met geheel nieuwe algemene voorwaarden vervangen.

 

4. Intellectuele eigendom:

Tenzij anders aangegeven, Steens Is de eigenaar van of anderszins het recht om te gebruiken, alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Steens, de dochterondernemingen of de goederen op internetsites. Dit omvat zonder beperking alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle tekst, grafische, logo's, afbeeldingen en eventuele downloads die op internetsites kunnen worden aangeboden. Steens'Eigendom in dergelijk intellectueel eigendom wordt beschermd door zowel Nieuw-Zeeland als internationaal recht. Om twijfel te voorkomen, Steens® is een handelsmerk van PA & SC Steens Beperkt, en Steens is rechtmatig gerechtigd om deze handelsmerken te gebruiken.

 

5. Licentie:

Steens verleent u een beperkte licentie ("licentie") met het doel om over te leren Steens en zijn producten, registreren, bestellen en betalen voor Steens producten en het maken van persoonlijk gebruik van de internetsites. Elke overtreding van u van deze algemene voorwaarden beëindigt onmiddellijk de licentie. In geen geval, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Steens, Moge u zich aanpassen, reproduceren, weergeven, distribueren, afdrukken, weergeven, publiceren of creëren of creëren van een deel van de internetsites dan in overeenstemming met de licentie. U zult geen gegevensverzameling en extractietools of software gebruiken om informatie van de internetsites te extraheren. U mag geen frame-technieken maken of gebruiken om een ​​van de inhoud van de internetsites zonder te sluiten Steens'Uitdrukkelijke toestemming uitdrukken. U mag geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken die opsluiten Steens'Naam of een van zijn intellectuele eigendom inclusief handelsmerken zonder Steens'Uitdrukkelijke toestemming uitdrukken. U stemt ermee in om volledig te vrijwaren Steens Voor verlies of schade kan het in contract, onrechtmatige mutatie, standbeeld, verordening of anderszins, inclusief zonder beperking eventueel economisch verlies, omzet, winst, bedrijfs- of goodwill, ofwel directe of gevolgschriften, met betrekking tot de vorderingen van derden, aangezien tegen Steens Haar verbonden partijen, werknemers, aannemers of agenten, die kunnen ontstaan ​​als gevolg van uw schending van de licentie.

 

6. Persoonlijke kennisgevingen:

In het geval dat u toestemming krijgt door Steens om het even welke inhoud van de anders dan voor persoonlijk gebruik Internet sites te gebruiken, behoudens andersluidende overeenkomst die u te bereiken met Steens, Moet u ervoor zorgen dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten die in de inhoud worden behouden.

 

7. Inhoud:

Terwijl Steens streeft ernaar alle redelijke en passende zorg te nemen aan de voorbereiding van de inhoud op het internet sites en heeft geen reden om te geloven dat alle informatie op het internet sites informatie onjuist is, Steens garandeert niet de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van dergelijke informatie of dat dergelijke informatie foutloos. Steens verplicht zich niet tot het internet sites actueel te houden, Steens geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect uit het vertrouwen door u op de nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op het internet sites waaronder, zonder beperking kan leiden tot niet aanvaarden indien dergelijk verlies of schade het gevolg is van of bijgedragen door de nalatigheid van Steens.

 

8. Beleid voor het plaatsen:

De volgende bepalingen van toepassing op alle commentaren, verklaringen, blogs, feedback of interacties die u wilt post en zijn gepost ( “Berichten”) op een van de websites.

(een) Steens behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging of uitleg aan: (i) niet de terbeschikkingstelling van een specifieke bericht mogelijk te maken; en (ii) bewerking specifieke bericht; of (iii) het verwijderen van bericht

(B) Personal misbruik, grof taalgebruik, ongepaste onderwerp of discriminerende uitlatingen van welke aard dan ook worden niet getolereerd;

(C) U gaat ermee akkoord Steens on demand voor verlies of kosten van welke aard dan ook opgelopen door Steens direct danwel indirect als gevolg van een schending door u van de alinea's (a) en (b) hierboven.

 

9. Ongepast Berichten:

Steens heeft zeer strenge beleid in plaats die berichten op het internet sites regeren door de gebruikers. Dit beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat alleen eerlijk, feitelijk en accurate commentaren en verklaringen worden geplaatst door gebruikers. Als u van mening dat een ambt dat voorkomt op een van de Internet Sites is onjuist of ongepast is, neem dan onmiddellijk contact met ons op en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

 

10. Contact:

Steens kan gecontacteerd worden in een van de volgende manieren:

E-mail: info@steenshoney.com

Telefoon: +64 7 571 6515

Bericht: PO Box 15387, Tauranga 3144Bay van PlentyNew Zeeland

 

11. meningen:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de opmerkingen of verklaringen op het internet sites door anderen vertegenwoordigen niet de mening van Steens ongeacht of Steens kunnen Dergelijke opmerkingen hebben of verklaringen in de loop van hun bestaan op het internet sites bewerkt of geformatteerd.

 

12. Echte Advies:

Om het beste van Steens’Kennis, alle opmerkingen of verklaringen op het internet sites vertegenwoordigen de echte mening van de auteurs van deze opmerkingen of verklaringen.

 

13. gelinkte websites en de Informatie van derden:

De Internet Sites kan links naar andere websites ( “Gelinkte sites”) bevatten. Die links zijn uitsluitend bedoeld gemak en kunnen deze niet actueel of worden gehandhaafd. Steens is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid in verband met gekoppelde websites. Onze banden met gelinkte websites mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring, goedkeuring of aanbeveling door het gebruik van de eigenaars of exploitanten van deze gelinkte websites, of van enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die op deze gelinkte websites, waaronder verder koppelingen die op deze gelinkte websites, tenzij en voor zover anders gestipuleerd. De Internet Sites kan informatie die wordt verkregen van derden en die deze derden bevatten of Steens mogen berichten op het internet sites van tijd tot tijd. Dergelijke informatie is uitsluitend gemakshalve en Steens niet noodzakelijkerwijs goedkeuring aan de producten of diensten aan in de gegevens aan de Commissie.

 

14. Links:

Steens vereist dat u de voorafgaande schriftelijke toestemming van het verkrijgen van Steens voor het verstrekken van een link naar de website. Indien deze goedkeuring wordt gegeven, je er verder mee akkoord dat u niet zult gebruiken Steens logo, handelsmerk of andere eigendom afbeelding als onderdeel van een dergelijke link zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van Steens.

 

15. Toegang tot:

U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt voor toegang tot de internetsites, en / of het downloaden van informatie van de internetsites, u niet blootlegt aan het risico op virussen, kwaadwillende computercode of andere vormen van interferentie kan uw computersysteem, telecommunicatieapparatuur of andere accommodatie beschadigen. Steens Accepteert geen verantwoordelijkheid voor interferentie of schade aan uw computersysteem of telecommunicatieapparatuur die kan ontstaan ​​in verband met uw gebruik van de internetsites of een gelinkte website.

 

16. Uitsluiting van garantie:

Ten ruimste mate die wettelijk is toegestaan, met betrekking tot uw toegang en het gebruik van de internetsites elke voorwaarde of garantie, uitdrukkelijk of die anderszins wettelijk in deze algemene voorwaarden zou worden geïmpliceerd, wordt hierbij uitgesloten. Steens merkt op dat de informatie via de internetsites toegankelijk is om u te informeren over SteensHet bereik van producten en hun gebruik. Steens doet zich niet bezig met het aanbieden van professionele medische of gezondheidsadvies. De informatie die via de internetsites is geopend, is niet bedoeld om een ​​gezondheidsprobleem of ziekte te voltooien of te diagnosticeren of te behandelen. Als u een gezondheidsprobleem of vermoedt, raadpleegt u een gezondheidsprobleem, neem dan contact op met uw professional.

 

17. Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Onder geen enkele omstandigheid Steens, zijn werknemers of zijn agenten aansprakelijk voor u in contract, onrechtmatige mutatie, standbeeld, verordening of anderszins voor eventuele schade, schade, kosten, juridische kosten, professionele en andere kosten van de natuur die zij heeft gemaakt of geleden door u of door een ander Derde Partij, hetzij direct of gevolg (inclusief zonder beperking van economisch verlies of ander verlies van omzet, winsten, zaken of goodwill) die voortvloeit uit elk geschil of contractuele, onrechtmatige of andere claims of procedures die zijn gemaakt door of tegen u die in geen enkele wijze hebben ingediend weg naar uw toegang en gebruik van de internetsites of met betrekking tot eventuele mislukking of weglating van het kant van Steens Om te voldoen aan zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden met betrekking tot uw toegang en het gebruik van de internetsites.

 

18. Beperking van aansprakelijkheid :

In het geval dat elke beperking of bepaling in deze algemene voorwaarden wordt gehouden om om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn en Steens wordt aansprakelijk voor verlies of schade die anders zou zijn uitgesloten, Steens'Maximale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad, eigen vermogen, standbeeld, verordening of anderszins voor verlies, schade of letsel die rechtstreeks of indirect ontstaat met betrekking tot uw toegang en het gebruik van de internetsites, is beperkt tot $ 50 in de valuta van Nieuw-Zeeland.

 

19. Jurisdictie:

De internetsites worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nieuw-Zeeland en in alle aangelegenheden met betrekking tot of voortvloeien uit uw gebruik van de internetsites, stemt u ermee in te dienen bij de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nieuw Zeeland.

 

20. Sociale netwerksites:

Deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen in aanvulling op de respectieve voorwaarden voor het gebruik van sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter, zoals gepubliceerd door de relevante sociale netwerksite. Door toegang te krijgen tot een sociale netwerksite gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en te voldoen aan de voorwaarden en voorwaarden van die sociale netwerksite, op voorwaarde dat deze algemene voorwaarden, samen met ons privacybeleid en de aankoopvoorwaarden, van groot belang zijn wanneer er inconsistenties zijn met de algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd door de relevante sociale netwerksite.

 

21. Geschillen:

In het geval van een probleem met de internetsites of een inhoud, stemt u ermee in dat uw enige remedie is om de betreffende internetsite op te houden.

 

22. Niet-naleving:

Steens Accepteert geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze algemene voorwaarden, waarbij een dergelijke falen te danken is aan omstandigheden die verder gaan dan zijn redelijke controle.

 

23. Ontheffing:

Als Steens Zit af van eventuele rechten die er bij één gelegenheid onder deze voorwaarden onder deze voorwaarden beschikbaar zijn, betekent dit niet dat die rechten automatisch op een andere gelegenheid worden afgezien.

 

24. Severcyability:

Indien een van deze voorwaarden en voorwaarden ongeldig, ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt geacht om welke reden dan ook, wordt een dergelijke bepaling geacht te worden afgesneden van deze algemene voorwaarden en de resterende voorwaarden blijven van kracht.

 

25. Breach:

In het geval van een schending van deze algemene voorwaarden door u of een andere persoon, Steens is vrij om te beslissen of het actie wenst te ondernemen voor zo'n break, en zo ja wanneer en hoe. Steens zal niet worden voorkomen door het verstrijken van de tijd of andere materie, van uitoefening van zijn rechten.

 

26. Geen opdracht:

U mag geen van uw rechten of verplichtingen toewijzen overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

 

27. Auteursrechten:

Alle Steens Inhoud op internetsites is beschermd. Steens Limited is de eigenaar of licentienemer van alle rechten op dergelijke inhoud. Al dergelijke rechten zijn gereserveerd.

 

28. Queries:

Als u vragen heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Steens.

 

Disclaimerthe informatie die is toegankelijk via: (a) de Steens website op www.steenshoney.com; (b) een ander Steens Website, pagina of toepassing die wordt gebruikt om uw gegevens te verzamelen of u e-mailmeldingen te verzenden met betrekking tot Steens en zijn producten; of (c) een sociale media-website of -pagina, met pagina's of inhoud die is vastgesteld door, of geassocieerd met Steens, inclusief maar niet beperkt tot: (i) Facebook en (ii) Twitter ("de internetsites") is om u te informeren over ons assortiment en hun gebruik. Steens doet zich niet bezig met het aanbieden van professionele medische of gezondheidsadvies. De informatie die via de internetsites is geopend, is niet bedoeld als volledig of om een ​​gezondheidsprobleem of ziekte te diagnosticeren of te behandelen. Als u een gezondheidsprobleem of vermoedt, hebt u een gezondheidsprobleem, raadpleeg dan uw arts of gezondheidsadviseur.

 

 

Voorwaarden:

 

1. Deze aankoopvoorwaarden regelen de aankoop van alle goederen ("Goederen") die u maakt Steens (“Steens"," VS "," wij ") door de Steens Website op www.steenshoney.com ("Website"). U moet lezen en ervoor zorgen dat u deze aankoopvoorwaarden begrijpt voordat u goederen bestelt ("bestelling") op deze website. Als u het niet eens bent met een van deze aankoopvoorwaarden, mag u goederen niet via de website bestellen.

 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid Aanvulling op deze aankoopvoorwaarden, de algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") en het privacybeleid regelen ook uw toegang tot en gebruik van de website. U moet ervoor zorgen dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid in combinatie met deze aankoopvoorwaarden hebt gelezen. Door toegang te krijgen tot de website, wordt u geacht te hebben gelezen en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en voorwaarden het privacybeleid en deze aankoopvoorwaarden.

 

3. De amendementen bevinden zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk effectief bij het op de website geplaatst. Uw voortdurende gebruik van de internetsites die na dergelijke wijzigingen op de website worden geplaatst, vertegenwoordigt een overeenkomst door u te gebonden aan de aankoopvoorwaarden zoals gewijzigd. Dergelijke wijzigingen kunnen deze voorwaarden vervangen door volledig nieuwe aankoopvoorwaarden.

 

4. OrderSYou kan goederen bestellen die worden beschreven op de website voor de prijs die op de website is opgegeven. Alle prijzen worden uitgedrukt in Nieuw-Zeelandse dollars en zijn inclusief goederen- en dienstenbelasting die in het kader van de belastingwet van het Goederen en de Services Tax 1985 ("GST") wordt geleverd. Steens behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

5. Detailyour-bestelling moet uw naam, e-mailadres, creditcardgegevens, factuuradres, afleveradres en andere bestelinformatie op de website bevatten.

 

6. Annulering U kunt een bestelling niet annuleren zodra deze is ingediend, op voorwaarde dat Steens Kan uw bestelling op elk moment afwijzen en is niet verplicht om redenen te geven om uw bestelling af te wijzen.

 

7. Niet voor resaleyou Akkoord en vertegenwoordigen dat u alleen voor uw eigen, privégebruik koopt, en niet voor wederverkoop of distributie aan een andere derde partij.

 

8. REPECTIONIEREIEN We verwerpen uw bestelling om welke reden dan ook, noch u of we zullen onder verdere verplichting zijn voor de andere die voortvloeien uit uw bestelling of onze afwijzing van die volgorde.

 

9. REIBVERTATIONIFEIEN We verwerpen uw bestelling die we verbinden om u te vergoeden voor eventuele door ons ontvangen betalingen.

 

10. Titretitle in de goederen gaat niet door totdat de betaling volledig is ontvangen door Steens of zijn agent. U erkent dat deze aankoopvoorwaarden een beveiligingsbelang creëren zoals gedefinieerd in de Persoonlijke Eigenschap Securities Act 1999 (NZ) ten gunste van Steens in alle goederen die van deze website zijn gekocht, en dat Steens Kan op elk moment een financieringsverklaring registreren over het personeel van de persoonlijke vastgoedseffecten om zijn veiligheidsbelangen in de goederen te beschermen. Terwijl Steens Behoudt titel aan de goederen die u de goederen goed kunt opslaan en ervoor zorgen dat de goederen identificeerbaar zijn als Steens Product.

 

11. Payment Payment moet worden uitgevoerd op de manier die wordt beschreven op de website. Prijzen zijn inclusief GST, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn echter exclusief andere belastingen, taken en heffingen opgelegd of geheven in Nieuw-Zeeland of in het buitenland in verband met de levering van de goederen. Waar de betaling per creditcard is, bent u aansprakelijk voor alle bestellingen die worden geplaatst met uw creditcard.

 

12. Donaties van tijd tot tijd Doneer een percentage van de verkoopprijs van alle goederen aan enige naastenliefde van het kiezen ervan. De goederen waaraan dit geldt en de liefdadigheid of goede doelen die zijn gekozen door Steens worden weergegeven op de website. Niets in deze aankoopvoorwaarden bestaat uit een goedkeuring van Steens producten door een ontvanger van een donatie.

 

13. Capaciteit De goederen worden alleen aangeboden voor de verkoop aan personen die juridisch bindende contracten kunnen maken. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten (inclusief minimumleeftijdsvoorschriften voor juridisch bindende contracten in te stellen en te onderhouden, met betrekking tot het gebruik van de website en de aankoop van goederen van de website. Door een bestelling voor goederen te plaatsen, vertegenwoordigt u dat u in staat bent om een ​​juridisch bindend contract te maken en dat de gekochte goederen op een wettige manier worden gebruikt.

 

14. Nieuw-ZeelandwetDetails op de internetsites met betrekking tot goederen, inclusief eventuele beschrijvingen of vorderingen in verband met goederen, zijn opgesteld in overeenstemming met de wet in Nieuw-Zeeland en mogen mogelijk niet voldoen aan de wetten of voorschriften van een andere rechtsmacht. We garanderen niet dat de details, beschrijvingen of claims op de internetsites betreffende goederen zullen voldoen aan de wetten van een andere rechtsmacht. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of deze details, beschrijvingen en claims voldoen aan de wetten van de jurisdictie waarbij u woont (als die jurisdictie buiten Nieuw-Zeeland is) en als de details, beschrijvingen of claims niet voldoen aan de wetten van uw jurisdictie geen goederen van de website bestellen.

 

15. Gecombineerde inkoopvoorwaarden samen met eventuele aanvullende algemene voorwaarden in de factuur of een ander soortgelijk document dat is uitgegeven door Steens zijn de voorwaarden die uw aankoop van de goederen regelen.

 

16. bezit en risicoplossing en risico in de goederen zullen u doorgeven bij de levering van de goederen aan uw agent of drager of bij levering van de goederen aan het door u geleverde adres bij het plaatsen van een bestelling.

 

17. Onjuiste bestellingenKort of onjuiste bestellingen moeten worden gemeld aan Steens binnen zeven (7) werkdagen van hun ontvangstbewijs samen met het factuurnummer. Alle geretourneerde goederen moeten schoon en vrij zijn van prijsmarkeringen. Goederen die zijn beschadigd of niet haalbaar zijn, worden mogelijk niet volledig gecrediteerd.

 

18. Terugkeer van onjuiste of buitensporige bestellingen voor goederen die zijn besteld boven uw vereisten of ten onrechte, Steens behoudt zich het recht voor om een ​​hanteergoed van maximaal 20% van de oorspronkelijke factuurwaarde op te laden waar die goederen worden geretourneerd. Een autorisatie is vereist door Steens Voorafgaand aan het terugzenden van goederen en Steens is niet verplicht om een ​​dergelijke vergunning te verlenen.

 

19. Defecte GOODSIF-goederen worden gekocht op de website, en die goederen voldoen niet aan de specificatie of zijn defect, daarna verstrekt dergelijke goederen worden samen met de relevante factuur of verzending opgenomen Steens Bij Po Box 15387, Tauranga, 3112, Nieuw-Zeeland binnen tien (10) werkdagen na de datum van aankoop, Steens zal bij de optie worden vervangen door dergelijke goederen of terugbetaling van de aankoopprijs.

 

20. Uitsluiting van aansprakelijkheid zonder omstandigheden zal Steens, zijn werknemers of zijn agenten aansprakelijk voor u in contract, onrechtmatige onrechtmatige aandelen, standbeeld, verordening of anderszins voor verlies, schade, kosten, juridische kosten, professionele en andere kosten van de natuur die zij heeft gemaakt of door u heeft geleden Andere derde partij, gelijk of gevolg (inclusief, maar zonder beperking, elk economisch verlies of ander verlies van omzet, winsten, zaken of goodwill) die voortvloeit uit elk geschil of contractuele, onrechtmatige of andere claims of procedures die door of tegen u zijn gemaakt die op enigerlei wijze betrekking hebben op goederen die zijn geleverd op grond van een bevel op de website of met betrekking tot eventuele mislukking of weglating van de kant van Steens Om te voldoen aan zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze aankoopvoorwaarden met betrekking tot de verkoop van goederen aan u. Als u de website gebruikt of goederen voor een zakelijk doel koopt, gaat u ermee akkoord dat de Consumer-garantieswet 1993 niet van toepassing is.

 

21. Beperking van aansprakelijkheid Het geval dat elke beperking of bepaling in deze aankoopvoorwaarden wordt gehouden om om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn Steens wordt aansprakelijk voor verlies of schade die anders zou zijn uitgesloten, Steens Maximale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad, eigen vermogen, standbeeld, verordening of anderszins voor verlies, schade of letsel die rechtstreeks of indirect ontstaat met betrekking tot de levering van de goederen op grond van een bevel is beperkt tot de mindere van de waarde van goederen die omvat in een volgorde waarin een claim betrekking heeft; de kosten van het repareren of vervangen van defecte goederen; en het feitelijke verlies of schade die u heeft geleden. Alle andere garanties, beschrijvingen, vertegenwoordigingen en voorwaarden met betrekking tot fitness, geschiktheid voor enig doel of specifieke omstandigheden, ook al kunnen dergelijke voorwaarden bekend zijn Steens, verkoopbaar of anderszins, of het nu gaat om of impliciet, en of het wettelijk of anderszins, uitdrukkelijk is uitgesloten, behalve voor zover dat dergelijke aansprakelijkheid wettelijk vereist is zonder recht op uitsluiting.

 

22. Fitness voor POCUSYOU Erken dat u uw eigen onderzoeken hebt gedaan met betrekking tot de fitness van de goederen voor uw doel.

 

23. Melding van problemen is niet aansprakelijk voor schade, discrepantie of tekort aan de goederen, tenzij u op de hoogte bent Steens en de drager binnen 48 uur na het leveren van de goederen.

 

24. SCHEIRTIONTIONSIF ELKE BEPAALING VAN DEZE VOORWELDINGSVOORWAARDEN ZIJN GEHOUDEN OM ONGELDIG, NIETIG, ONGEVULD OF illegaal te zijn om welke reden dan ook, wordt een dergelijke bepaling geacht te worden afgesneden van deze aankoopvoorwaarden en de resterende bepalingen blijven volledig van kracht.

 

25. Goederen Beschrijving en beschikbaarheid Beschrijvingen van goederen, specificaties, hoeveelheden en prijzen van goederen afgebeeld op de internetsites zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving. Bepaalde gewichten, metingen en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en alleen voor gemaksdoeleinden. Steens Zal alle redelijke inspanningen leveren om de attributen van de goederen nauwkeurig weer te geven, inclusief toepasselijke kleuren; De werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Terwijl Steens zal zijn beste inspanningen gebruiken om ervoor te zorgen dat uw bestelling is voldaan, Steens Biedt geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen die op de website worden besteld.

 

26. WAIVERIF WIJ VERTELLEN OF GEEN VAN ONDER VAN ONZE RECHTEN OF REMEDIES KUNNEN ONDER DEZE AANKOOPS VOORWAARDEN, DAT ZAL NIET EEN OPVRAGEN VAN DE RECHT OF REMEDIE ZIJN.

 

27. Behouden van een CopyYou moet een kopie van deze aankoopvoorwaarden voor uw toekomstige referentie afdrukken en behouden of opslaan.

 

28. Queriesif U hebt vragen met betrekking tot deze aankoopvoorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

Where are you shipping your Honey to?